7. 7. 2020  8:23      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Právne aspekty ochrany osobných údajov v zdravotníctve
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
4
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
V diplomovej práci sa bližšie analyzujú právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochranou osobných údajov pacienta.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia