9. 7. 2020  14:14      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Pripútanie k pracovnému miestu a k nadriadenému ako prediktory pracovnej angažovanosti
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Cieľom záverečnej práce je overiť novodobé konštrukty vzťahovej väzby k pracovnému miestu a priamemu nadriadenému a ich súvislosť s mierou pracovnej angažovanosti zamestnancov. Literatúra: Molero, F., Mikulincer, M., Shaver, P.R., Laguía, A., Moriano, J.A. (2019). The Development and Validation of the Leader as Security Provider Scale. Journal of Work and Organizational Psychology, in press. Scrima, F. (2018). The psychometric properties of the workplace attachment style questionnaire. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9928-1.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení