7. 7. 2020  6:58      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom záverečnej práce je overiť vybrané psychometrické vlastnosti dotazníka vzťahovej väzby k pracovnému miestu Literatúra: Scrima, F. (2018). The psychometric properties of the workplace attachment style questionnaire. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9928-1.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení