7. 8. 2020  7:01      Štefánia        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta psychológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia
Stav témy: schválené (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Fakulta:
Fakulta psychológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav školskej a pracovnej psychológie - FPS
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom záverečnej práce je overiť vybrané psychometrické vlastnosti škály Líder ako poskytovateľ bezpečia. Literatúra: Molero, F., Mikulincer, M., Shaver, P.R., Laguía, A., Moriano, J.A. (2019). The Development and Validation of the Leader as Security Provider Scale. Journal of Work and Organizational Psychology, in press.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia