2. 7. 2020  11:46      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta psychológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Transformačný leadership a efektívnosť futbalových tímov
Stav tématu:
schváleno (prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta psychológie
Garantující pracoviště:
Ústav školskej a pracovnej psychológie (FPS)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom príspevku je analyzovať premenné transformačného líderšipu vo futbalových tímoch, vnímanej efektívnosti lídra a výsledkov futbalových tímov. Literatúra: Gomes, A. R. (2005). Liderança e relação treinador-atleta em contextos desportivos [Leadership and coach-athlete relationship in sports contexts]. Unpublished doctoral dissertation. Braga: Universidade do Minho. Disponível em http://hdl.handle.net/1822/3334 Gomes, A. R., & Resende, R. (2014). Assessing leadership styles of coaches and testing the augmentation effect in sport. In C. Mohiyeddini (Ed.), Contemporary topics and trends in the psychology of sports (pp. 115-137). New York: Nova Science Publishers. Disponível em [Available at] http://hdl.handle.net/1822/26923

K tématu nejsou zadaná žádná omezení