12. 8. 2020  8:30      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Interrupcie a výhrada vo svedomí
Stav tématu:
schváleno (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Anotace:
Práca je zameraná na interrupciu apohľady spoločnosti na ňu v minulosti a súčastnosti. Obsahom tejto práce je vysvetliť čo interrupcia znamená, aký má priebeh a následky, zároveň sa však venovať i historickej stránke legalizácie interrupcie až po súčastnosť. Práca sa zaoberá podstatou práv žien a ich slobodného výberu, ako aj následkami tejto voľby. Ako to už z názvu práce vyplýva, výhrada vo svedomí je s interrupciou úzko spätá, a tak bude časť práce venovaná aj tejto otázke tak ako aj prípadu k nej. Práca sa pozerá na problematiku aj z pohľadu vybraných európskych štátov, ako aj judikatúry Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení