Aug 12, 2020   6:02 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Interrupcie a výhrada vo svedomí
State of topic: approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Práca je zameraná na interrupciu apohľady spoločnosti na ňu v minulosti a súčastnosti. Obsahom tejto práce je vysvetliť čo interrupcia znamená, aký má priebeh a následky, zároveň sa však venovať i historickej stránke legalizácie interrupcie až po súčastnosť. Práca sa zaoberá podstatou práv žien a ich slobodného výberu, ako aj následkami tejto voľby. Ako to už z názvu práce vyplýva, výhrada vo svedomí je s interrupciou úzko spätá, a tak bude časť práce venovaná aj tejto otázke tak ako aj prípadu k nej. Práca sa pozerá na problematiku aj z pohľadu vybraných európskych štátov, ako aj judikatúry Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva.

There are no limitations of the topic