13. 7. 2020  13:42      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Interrupcie a výhrada vo svedomí
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Anotácia:
Práca je zameraná na interrupciu apohľady spoločnosti na ňu v minulosti a súčastnosti. Obsahom tejto práce je vysvetliť čo interrupcia znamená, aký má priebeh a následky, zároveň sa však venovať i historickej stránke legalizácie interrupcie až po súčastnosť. Práca sa zaoberá podstatou práv žien a ich slobodného výberu, ako aj následkami tejto voľby. Ako to už z názvu práce vyplýva, výhrada vo svedomí je s interrupciou úzko spätá, a tak bude časť práce venovaná aj tejto otázke tak ako aj prípadu k nej. Práca sa pozerá na problematiku aj z pohľadu vybraných európskych štátov, ako aj judikatúry Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia