4. 7. 2020  19:09      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Právo na život z pohľadu morálnych aspektov legálnej eutanázie a trestu smrti
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Anotácia:
Primárnym cieľom záverečnej práce je podať nový pohľad na otázku trestu smrti v prepojení s problematikou morálnych aspektov trestu smrti a legálnej eutanázie v súvislosti s právom na život.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia