Aug 7, 2020   12:33 p.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
State of topic: approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department: Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Annotation:
Práca je zameraná na ochranu ľudských práv na medzinárodnej ako aj európskej úrovni. Analýzu pojmov tvoria exemplárne uvedené rozsudky jednotlivých prípadov, ktoré predstavujú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Rieši problematiku porušovania článku 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

There are no limitations of the topic