7. 7. 2020  7:29      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania
Stav témy: schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Anotácia:
Práca je zameraná na ochranu ľudských práv na medzinárodnej ako aj európskej úrovni. Analýzu pojmov tvoria exemplárne uvedené rozsudky jednotlivých prípadov, ktoré predstavujú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Rieši problematiku porušovania článku 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia