4. 7. 2020  20:41      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Stav témy: schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Anotácia: Práca rozoberá aktuálnu problematiku nelegálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie. Detailne sa venuje právnej úprave na úrovni Európskej únie a v rámci niektorých otázok poskytuje exkurz vnútroštátnou právnou úpravou vo vybraných členských štátoch a tiež príslušnou judikatúrou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia