12. 8. 2020  9:26      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
Stav tématu:
schváleno (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Práca rozoberá aktuálnu problematiku nelegálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie. Detailne sa venuje právnej úprave na úrovni Európskej únie a v rámci niektorých otázok poskytuje exkurz vnútroštátnou právnou úpravou vo vybraných členských štátoch a tiež príslušnou judikatúrou.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení