Aug 12, 2020   5:11 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Nelegálna migrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Law
Supervising department:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Annotation: Práca rozoberá aktuálnu problematiku nelegálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v kontexte migračnej politiky Európskej únie. Detailne sa venuje právnej úprave na úrovni Európskej únie a v rámci niektorých otázok poskytuje exkurz vnútroštátnou právnou úpravou vo vybraných členských štátoch a tiež príslušnou judikatúrou.

There are no limitations of the topic