12. 8. 2020  8:48      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
Stav tématu:
schváleno (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště: Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
V globálnej informačnej ekonomike sa osobné údaje stali hnacou silou väčšiny súčasnej online aktivity. Každý deň sa na celom svete prenáša, ukladá a zhromažďuje veľké množstvo informácií, čo umožňuje obrovské zlepšenie výpočtovej a komunikačnej sily. V rozvojových krajinách sa sociálne, hospodárske a finančné činnosti online uľahčili prostredníctvom využívania mobilných telefónov a lepšieho pripojenia na internet. Keď sa čoraz viac ekonomických a sociálnych aktivít pohybuje online, čoraz viac sa uznáva význam ochrany údajov a súkromia, a to nielen v kontexte medzinárodného obchodu. Súčasný systém ochrany údajov je zároveň veľmi rozdrobený a má rozdielne globálne, regionálne a národné regulačné prístupy. Práca poskytuje ucelený pohľad na súčasnú situáciu a analýzu vývojových trendov zlučiteľnosti politík ochrany údajov na medzinárodnej úrovni.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení