Aug 7, 2020   12:22 p.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Ochrana osobných údajov v medzinárodnom kontexte
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department: Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: PhDr. JUDr. Lilla Garayová, PhD.
Annotation:
V globálnej informačnej ekonomike sa osobné údaje stali hnacou silou väčšiny súčasnej online aktivity. Každý deň sa na celom svete prenáša, ukladá a zhromažďuje veľké množstvo informácií, čo umožňuje obrovské zlepšenie výpočtovej a komunikačnej sily. V rozvojových krajinách sa sociálne, hospodárske a finančné činnosti online uľahčili prostredníctvom využívania mobilných telefónov a lepšieho pripojenia na internet. Keď sa čoraz viac ekonomických a sociálnych aktivít pohybuje online, čoraz viac sa uznáva význam ochrany údajov a súkromia, a to nielen v kontexte medzinárodného obchodu. Súčasný systém ochrany údajov je zároveň veľmi rozdrobený a má rozdielne globálne, regionálne a národné regulačné prístupy. Práca poskytuje ucelený pohľad na súčasnú situáciu a analýzu vývojových trendov zlučiteľnosti politík ochrany údajov na medzinárodnej úrovni.

There are no limitations of the topic