7. 7. 2020  8:20      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Current Problems of International Terrorism
Stav témy: schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
The challenges of countering terrorism are not new, and indeed have a long history. The term “terrorism” was initially coined to describe the Reign of Terror, the period of the French Revolution from 5 September 1793 to 27 July 1794, during which the Revolutionary Government directed violence and harsh measures against citizens suspected of being enemies of the Revolution. As a weapon of politics and warfare, however, the use of terrorism by groups can be traced back to ancient times. The focus of this thesis is on terrorist violence and the threats carried out by non-State groups and the response of the international community, especially States, regional organizations and the United Nations system.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia