12. 8. 2020  9:14      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
Stav tématu:
schváleno (doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Oddelenie medzinárodného práva súkromného (UMEP FP)
Max. počet studentů:3
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace: Masmédiá v súčasnom svete predstavujú prostredníctvom narastajúceho vplyvu a technologického vývoja, silný nástroj moci a ovládania, a tak nevyhnutne narúšajú osobnú slobodu jednotlivca, jeho privátnu sféru, ako aj pocit bezpečia. Záverečná práca pojednáva o limitoch slobody prejavu ako jedného zo základných pilierov demokracie, hraniciach, ktoré práca rozvíja z pohľadu ústavných mantinelov, ako aj vo svetle bohatej judikatúry ESĽP.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení