Aug 12, 2020   5:00 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií
State of topic:
approved (doc. JUDr. Andrea Erdösová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Law
Supervising department:
Oddelenie medzinárodného práva súkromného - UMEP FP
Max. no. of students:
3
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Masmédiá v súčasnom svete predstavujú prostredníctvom narastajúceho vplyvu a technologického vývoja, silný nástroj moci a ovládania, a tak nevyhnutne narúšajú osobnú slobodu jednotlivca, jeho privátnu sféru, ako aj pocit bezpečia. Záverečná práca pojednáva o limitoch slobody prejavu ako jedného zo základných pilierov demokracie, hraniciach, ktoré práca rozvíja z pohľadu ústavných mantinelov, ako aj vo svetle bohatej judikatúry ESĽP.

There are no limitations of the topic