23. 9. 2020  20:49      Zdenka        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť stručný obraz o najdôležitejších problémoch a výzvach stojacich pred ekonomikou Nemecka, ktorá je jednou z najdôležitejších ekonomík v Európe. Prvá časť práce sa zameriava na predstavenie súčasného stavu nemeckej ekonomiky. Druhá časť práce sa venuje zostaveniu najdôležitejších problémov a výziev stojacich pred ekonomikou Nemecka a možnostiam ich riešenia. Práca venuje špeciálnu pozornosť problému starnutia obyvateľov a tiež aj výzvam nemeckého automobilového priemyslu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení