Aug 7, 2020   11:42 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
State of topic: approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department: Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Annotation: Cieľom diplomovej práce je poskytnúť stručný obraz o najdôležitejších problémoch a výzvach stojacich pred ekonomikou Nemecka, ktorá je jednou z najdôležitejších ekonomík v Európe. Prvá časť práce sa zameriava na predstavenie súčasného stavu nemeckej ekonomiky. Druhá časť práce sa venuje zostaveniu najdôležitejších problémov a výziev stojacich pred ekonomikou Nemecka a možnostiam ich riešenia. Práca venuje špeciálnu pozornosť problému starnutia obyvateľov a tiež aj výzvam nemeckého automobilového priemyslu.

There are no limitations of the topic