Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Hlavné problémy a výzvy stojace pred ekonomikou Nemecka
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je poskytnúť stručný obraz o najdôležitejších problémoch a výzvach stojacich pred ekonomikou Nemecka, ktorá je jednou z najdôležitejších ekonomík v Európe. Prvá časť práce sa zameriava na predstavenie súčasného stavu nemeckej ekonomiky. Druhá časť práce sa venuje zostaveniu najdôležitejších problémov a výziev stojacich pred ekonomikou Nemecka a možnostiam ich riešenia. Práca venuje špeciálnu pozornosť problému starnutia obyvateľov a tiež aj výzvam nemeckého automobilového priemyslu.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia