5. 7. 2020  22:23      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště: Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Anotace:
Cieľom diplomovej práce je uskutočniť analýzu postavenia Čile vo svetovom hospodárstve. Prvá časť práce sa venuje popisu vývoja a súčasného stavu čilskej ekonomiky. Druhá časť práce analyzuje postavenie Čile vo svetovom obchode, v globálnych tokoch investícií, v medzinárodnej migrácii. Tretia časť práce sa venuje analýze súčasných výziev čilskej ekonomiky a posledná časť práce sa snaží poskytnúť obraz o budúcich trendoch jej vývoja.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení