2. 7. 2020  11:55      Berta        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Anotácia: Cieľom diplomovej práce je uskutočniť analýzu postavenia Čile vo svetovom hospodárstve. Prvá časť práce sa venuje popisu vývoja a súčasného stavu čilskej ekonomiky. Druhá časť práce analyzuje postavenie Čile vo svetovom obchode, v globálnych tokoch investícií, v medzinárodnej migrácii. Tretia časť práce sa venuje analýze súčasných výziev čilskej ekonomiky a posledná časť práce sa snaží poskytnúť obraz o budúcich trendoch jej vývoja.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia