Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Súčasné postavenie ekonomiky Čile vo svetovom hospodárstve
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce je uskutočniť analýzu postavenia Čile vo svetovom hospodárstve. Prvá časť práce sa venuje popisu vývoja a súčasného stavu čilskej ekonomiky. Druhá časť práce analyzuje postavenie Čile vo svetovom obchode, v globálnych tokoch investícií, v medzinárodnej migrácii. Tretia časť práce sa venuje analýze súčasných výziev čilskej ekonomiky a posledná časť práce sa snaží poskytnúť obraz o budúcich trendoch jej vývoja.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia