9. 7. 2020  12:59      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza podnikateľského prostredia v Maďarsku
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť analýzu súčasného stavu a vývoja podnikateľského prostredia v Maďarsku. Prvá časť bakalárskej práce popisuje súčasný stav maďarskej ekonomiky s dôrazom na významné zmeny uskutočnené v posledných dekádach. Druhá časť práce sa zameriava na samotnú analýzu podnikateľského prostredia s dôrazom na investičné prostredie. Tretia časť práce sa zameriava na porovnanie stavu podnikateľského prostredia v Maďarsku na medzinárodnej úrovni pomocou globálnych indexov (napr. Doing Business).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia