5. 7. 2020  22:21      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza podnikateľského prostredia v Poľsku
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště: Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Anotace: Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť analýzu súčasného stavu a vývoja podnikateľského prostredia v Poľsku. Prvá časť bakalárskej práce popisuje súčasný stav poľskej ekonomiky s dôrazom na významné zmeny uskutočnené v posledných dekádach. Druhá časť práce sa zameriava na samotnú analýzu podnikateľského prostredia s dôrazom na investičné prostredie. Tretia časť práce sa zameriava na porovnanie stavu podnikateľského prostredia v Poľsku na medzinárodnej úrovni pomocou globálnych indexov (napr. Doing Business).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení