9. 7. 2020  13:10      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Anotace: Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť obraz o postavení nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve. Prvá časť práce sa venuje definícii pojmu nadnárodnej korporácie a v krátkosti načrtáva historický vývoj týchto spoločností. Druhá časť práce sa venuje analýze súčasného postavenia nadnárodných korporácií, pričom špeciálna pozornosť sa venuje k rastu ich ekonomickej sily prostredníctvom fúzií a akvizícií. Práca sa následne venuje nástupu nadnárodných korporácií z rýchlo rastúcich rozvojových krajín.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení