Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Súčasné postavenie nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Anotácia:
Cieľom bakalárskej práce je poskytnúť obraz o postavení nadnárodných korporácií vo svetovom hospodárstve. Prvá časť práce sa venuje definícii pojmu nadnárodnej korporácie a v krátkosti načrtáva historický vývoj týchto spoločností. Druhá časť práce sa venuje analýze súčasného postavenia nadnárodných korporácií, pričom špeciálna pozornosť sa venuje k rastu ich ekonomickej sily prostredníctvom fúzií a akvizícií. Práca sa následne venuje nástupu nadnárodných korporácií z rýchlo rastúcich rozvojových krajín.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia