14. 7. 2020  12:59      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Alternatívne spôsoby riešenia sporov
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště: Ústav súkromného práva (FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Mgr. Oľga Jausch
Anotace:
Alternatívne spôsoby riešenia sporov, Mediácia, Konciliácia, Facilitácia, Rozhodcovské konanie (arbitráž)Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PRA právo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.