4. 7. 2020  20:20      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Oľga Jausch
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Mgr. Oľga Jausch
Anotácia:
Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľnosti - zmluvný prevod, dražba, na základe rozhodnutia štátneho orgánu, dedením, výstavbou

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia