4. 7. 2020  21:18      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Oľga Jausch
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľnosti - zmluvný prevod, dražba, na základe rozhodnutia štátneho orgánu, dedením, výstavbouObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PRA právo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.