27. 9. 2020  18:03      Cyprián        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace: Cílem bakalářské práce je analyzovat rozvojovou Latinskou Ameriku dle vhodných ekonomicko-sociálních kritérií (opomenout nelze ani skutečnosti politické a geopolitické), získané poznatky vyhodnotit a vyvodit z nich závěry ve smyslu příležitostí a rizik, doprovázejících vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení