Aug 7, 2020   11:40 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Latinskoamerický region rozvojových zemí: příležitosti a rizika doprovázející vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Cílem bakalářské práce je analyzovat rozvojovou Latinskou Ameriku dle vhodných ekonomicko-sociálních kritérií (opomenout nelze ani skutečnosti politické a geopolitické), získané poznatky vyhodnotit a vyvodit z nich závěry ve smyslu příležitostí a rizik, doprovázejících vstup podnikatelských subjektů na tamní trhy.

There are no limitations of the topic