9. 7. 2020  13:27      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Rodinné formy podnikania patria vo vyspelých ekonomikách už k tradičným formám predovšetkým malých a stredných podnikov. V odľahlých regiónoch môže byť rodinné podnikanie jedna z možností, ako oživiť ekonomiku mikroregiónu. Cieľom bakalárskej práce je preskúmať rodinné podnikanie vo vybranom mikroregióne.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení