Aug 7, 2020   12:23 p.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rodinné podnikanie v mikroregióne
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Annotation:
Rodinné formy podnikania patria vo vyspelých ekonomikách už k tradičným formám predovšetkým malých a stredných podnikov. V odľahlých regiónoch môže byť rodinné podnikanie jedna z možností, ako oživiť ekonomiku mikroregiónu. Cieľom bakalárskej práce je preskúmať rodinné podnikanie vo vybranom mikroregióne.

There are no limitations of the topic