5. 7. 2020  22:37      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Rodinné podnikanie v mikroregióne
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Rodinné formy podnikania patria vo vyspelých ekonomikách už k tradičným formám predovšetkým malých a stredných podnikov. V odľahlých regiónoch môže byť rodinné podnikanie jedna z možností, ako oživiť ekonomiku mikroregiónu. Cieľom bakalárskej práce je preskúmať rodinné podnikanie vo vybranom mikroregióne.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia