Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rodinné podnikanie v mikroregióne
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotácia: Rodinné formy podnikania patria vo vyspelých ekonomikách už k tradičným formám predovšetkým malých a stredných podnikov. V odľahlých regiónoch môže byť rodinné podnikanie jedna z možností, ako oživiť ekonomiku mikroregiónu. Cieľom bakalárskej práce je preskúmať rodinné podnikanie vo vybranom mikroregióne.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia