Aug 9, 2020   7:02 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Inovácie v start-up podnikoch
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Annotation:
Inovácie predstavujú významný determinant úspešného podnikania v súčasnom konkurenčnom prostredí. Podnikateľské jednotky, ktoré len vznikajú a sú nositeľmi významných inovatívnych prvkov sa označujú za start-upy. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť inovácie v súbore start-up podnikov.

There are no limitations of the topic