8. 7. 2020  8:51      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Inovácie v start-up podnikoch
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Inovácie predstavujú významný determinant úspešného podnikania v súčasnom konkurenčnom prostredí. Podnikateľské jednotky, ktoré len vznikajú a sú nositeľmi významných inovatívnych prvkov sa označujú za start-upy. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť inovácie v súbore start-up podnikov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia