2. 7. 2020  11:26      Berta        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Ekonomika BRICS ve 21. století s důrazem na aktuální problémy jednotlivých zemí
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Anotácia: Cílem práce je analýza základních makroekonomických ukazatelů zemí BRICS a identifikace hlavních proměn jejich ekonomik v období po roce 2001 a současných ekonomických problémů. Obsahové zaměření: Obecná charakteristika ekonomiky zemí BRICS. Osvědčené praktiky a instituce, které přispěly k vysoké míře jejich ekonomického růstu. Hlavní proměny. Spolupráce zemí BRICS. Posun v postavení ve světové ekonomice.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia