13. 7. 2020  13:12      Margita        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotace:
Cestovný ruch je považovaný za jeden z kľúčových a rýchlo rastúcich odvetví národného hospodárstva. Podnikanie v cestovnom ruchu je ovplyvňované rýchlo nastupujúcimi zmenami v hospodárstve i v spotrebiteľských preferenciách. Cieľom bakalárskej práce je špecifikovať faktory, ktoré možno označiť za kľúčové z pohľadu úspešnosti podnikania v tomto odvetví.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení