Aug 9, 2020   7:48 a.m.      Ľubomíra        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department: Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Annotation:
Cestovný ruch je považovaný za jeden z kľúčových a rýchlo rastúcich odvetví národného hospodárstva. Podnikanie v cestovnom ruchu je ovplyvňované rýchlo nastupujúcimi zmenami v hospodárstve i v spotrebiteľských preferenciách. Cieľom bakalárskej práce je špecifikovať faktory, ktoré možno označiť za kľúčové z pohľadu úspešnosti podnikania v tomto odvetví.

There are no limitations of the topic