Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Faktory úspešnosti podnikania v cestovnom ruchu
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotácia: Cestovný ruch je považovaný za jeden z kľúčových a rýchlo rastúcich odvetví národného hospodárstva. Podnikanie v cestovnom ruchu je ovplyvňované rýchlo nastupujúcimi zmenami v hospodárstve i v spotrebiteľských preferenciách. Cieľom bakalárskej práce je špecifikovať faktory, ktoré možno označiť za kľúčové z pohľadu úspešnosti podnikania v tomto odvetví.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia