8. 7. 2020  10:23      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ekonomický rozvoj Afriky založený na rozvoji regionalismu: stane se Africká unie přitažlivější pro zahraniční podnikatele?
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.
Anotace: V souladu s doporučením Banky pro obnovu a rozvoj by rozvojové země měly své reformy provádět s ohledem na všechny úrovně liberalizace. I když multilateralismus pro ně má největší rozvojový potenciál, regionální dohody pro ně budou znamenat dočasně snadnější přístup na rozvinuté i rozvojové trhy, pokud se stanou účinným nástrojem pro podporu reforem. Vznik Afrického hospodářského společenství v roce 1994 se stal základem pro sjednocování afrických trhů, podporu samostatnosti a soběstačnosti africké ekonomiky, mobilitu a rozvoj lidských zdrojů a zvýšení životní úrovně Afričanů. Cílem diplomové práce je prozkoumat – na základě teoretického rozboru regionalismu a jeho účinků – proces ekonomického sjednocování Afriky, jejího ekonomického vývoje a plné integrace Afriky do globální ekonomiky v duchu dlouhodobé vize Afriky pro příštích 50 let (Agenda 2063).

K tématu nejsou zadaná žádná omezení