8. 7. 2020  9:22      Ivan        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie rodinného podniku
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Manažment podnikov si čoraz viac vyžaduje celostný prístup. Riadenie rodinných podnikov sa vyznačuje v porovnaní s nerodinnými podnikmi viacerými špecifikami, ktoré musí majiteľ ako manažér brať do úvahy. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie riadenia vybraného rodinného podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia