Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Riadenie rodinného podniku
Stav témy:
schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotácia:
Manažment podnikov si čoraz viac vyžaduje celostný prístup. Riadenie rodinných podnikov sa vyznačuje v porovnaní s nerodinnými podnikmi viacerými špecifikami, ktoré musí majiteľ ako manažér brať do úvahy. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie riadenia vybraného rodinného podniku.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia