2. 7. 2020  11:36      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného podnikania (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotace:
Rodinné podniky nepodnikajú len v domácom prostredí, ale často prenikajú aj do medzinárodného podnikateľského prostredia. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie podnikateľského úspechu rodinného podniku, ktorý realizuje podnikateľskú činnosť aj v medzinárodnom prostredí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení