Aug 12, 2020   6:24 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
State of topic: approved (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of International Business - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Annotation:
Rodinné podniky nepodnikajú len v domácom prostredí, ale často prenikajú aj do medzinárodného podnikateľského prostredia. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie podnikateľského úspechu rodinného podniku, ktorý realizuje podnikateľskú činnosť aj v medzinárodnom prostredí.

There are no limitations of the topic