16. 7. 2020  16:17      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Podnikateľský úspech rodinného podniku v medzinárodnom podnikateľskom prostredí
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného podnikania - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
Anotácia:
Rodinné podniky nepodnikajú len v domácom prostredí, ale často prenikajú aj do medzinárodného podnikateľského prostredia. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie podnikateľského úspechu rodinného podniku, ktorý realizuje podnikateľskú činnosť aj v medzinárodnom prostredí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia